Güdül Harita Firması – 0533 950 58 71

Güdül Harita

Güdül Harita Firması Bölgesinden Aplikasyon Halihazır tevhit ifraz bina köşe çakımı alım harfiyat hesabı kübaj hesabı harita danışmalık mühendislik hizmetleri Cins Değişikliği Röleve krokisi vaziyet planı gibi Harita Mühendisliğinin gereği olarak hızlı,güvenilir ekonomik çözümler üreterek harita mühendislik hizmeti vermektedir.

Güdül Harita

 

Güdül Harita Parsel Aplikasyonu

Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir.

Güdül Harita İfraz

Parsellerin, plan şartlarına imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

Güdül Harita Yola Terk
Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
İmar planları, şehir bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.
Bu işlemler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereği harita mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

Güdül Harita Plankote haritaları

Halihazır haritalar

Harita firması Altyapı proje haritaları

Güzergah haritaları

Kamulaştırma haritaları

Şeritvari haritalar

Parselasyon haritaları

Boykesit ve enkesit haritaları

Sayısallaştırma

Proje aplikasyonu

İlk tesis kadastrosu

Kadastro yenilemesi

Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi

Harita,Harita Mühendislik,Firmaları ,Büroları ,şirketleri ,şirketi,Firması,Bürosu,Ofisi ,Halihazır Harita ,Güdül  Harita Planlama , Alt yapı , Üst Yapı ,Projelendirme ,İç-Dış Mimari ,3 Boyutlu Mimari Modelleme ,Grafik Tasarım ,Ankara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir