Güdül Harita Firması – 0533 950 58 71

Güdül Harita

Güdül Harita Firması Bölgesinden Aplikasyon Halihazır tevhit ifraz bina köşe çakımı alım harfiyat hesabı kübaj hesabı harita danışmalık mühendislik hizmetleri Cins Değişikliği Röleve krokisi vaziyet planı gibi Harita Mühendisliğinin gereği olarak hızlı,güvenilir ekonomik çözümler üreterek harita mühendislik hizmeti vermektedir.

Güdül Harita, Harita firması güdül , firması güdül harita

 

Güdül Harita Parsel Aplikasyonu

Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir. Harita Firması Güdül

Güdül Harita İfraz

Parsellerin, plan şartlarına imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

Güdül Harita Yola Terk
Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
İmar planları, şehir bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.
Bu işlemler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereği harita mühendislik firması güdül harita büroları tarafından yapılabilir.

Güdül Harita Plankote haritaları

Güdül Halihazır haritalar

Firması Güdül Harita Altyapı proje haritaları

Güdül Güzergah haritaları

Güdül Kamulaştırma haritaları

Güdül Şeritvari haritalar

Güdül Parselasyon haritaları

Güdül Boykesit ve enkesit haritaları

Güdül Sayısallaştırma

Güdül Proje aplikasyonu

Güdül İlk tesis kadastrosu

Harita Firması Güdül

Güdül Kadastro yenilemesi Harita Firması

Harita Firması Güdül

Güdül Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi

Harita,Mühendislik,Firmaları ,Büroları ,şirketleri ,şirketi,Firması,Bürosu,Ofisi ,Halihazır Harita ,Güdül  Harita Planlama , Alt yapı , Üst Yapı ,Projelendirme ,İç-Dış Mimari ,3 Boyutlu Mimari Modelleme ,Grafik Tasarım ,Ankara ,Firması Güdül Harita

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir