Nallıhan Harita Firması – 0533 950 58 71

Nallıhan Harita Firması Bölgesinden Aplikasyon Halihazır tevhit ifraz bina köşe çakımı alım harfiyat hesabı kübaj hesabı harita danışmalık mühendislik hizmetleri Cins Değişikliği Röleve krokisi vaziyet planı gibi Harita Mühendisliğinin gereği olarak hızlı,güvenilir ekonomik çözümler üreterek harita ve mühendislik hizmeti vermektedir.

Nallıhan Harita

Nallıhan Harita Parsel Aplikasyonu
Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir.

İfraz

Parsellerin, plan şartlarına imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

Yola Terk
Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
İmar planları, şehir ve bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.
Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereği harita mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

Plankote haritaları

Nallıhan Harita Firması Halihazır haritalar

Nallıhan Harita Firması  Altyapı proje haritaları

Nallıhan Harita Firması  Güzergah haritaları

Nallıhan Kamulaştırma haritaları

Nallıhan Şeritvari haritalar

Nallıhan Parselasyon haritaları

Nallıhan Boykesit enkesit haritaları

Nallıhan Maden, taş ocağı haritaları

Sayısallaştırma

Proje aplikasyonu

Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama

Rölöve ölçümleri

İlk tesis kadastrosu

Kadastro yenilemesi

Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi

Nallıhan Harita,Harita Mühendislik Firması,Firmaları ,Büroları ,şirketleri ,şirketi,Firması,Bürosu,Ofisi ,Halihazır Harita ,Planlama , Alt yapı , Üst Yapı ,Projelendirme ,İç-Dış Mimari ,3 Boyutlu Mimari Modelleme ,Grafik Tasarım ,Ankara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir