Akyurt Harita Mühendislik – 0533 950 58 71

Akyurt Harita Mühendislik

Bölgesinden Aplikasyon Halihazır tevhit ifraz bina köşe çakımı alım harfiyat hesabı kübaj hesabı harita danışmalık mühendislik hizmetleri Cins Değişikliği Röleve krokisi vaziyet planı gibi Harita Mühendisliğinin gereği olarak hızlı,güvenilir ve ekonomik çözümler üreterek harita ve mühendislik hizmeti vermektedir.

Akyurt Halihazır Harita

Projelere altlık oluşturmak için arazinin topografik durumunu arazi detaylarıyla birlikte gösteren büyük ölçekli haritalardır. Haritası istenen bölgedeki tüm yapılar, yollar, direkler gibi tüm detayların alımları yapılarak büyük ölçekli halihazır haritalar hazırlanmaktadır.

Akyurt Parselasyon

Parselasyon; ham arazi üzerinde yapılan çalışmadır. Söz konusu ham araziyi imar parseline dönüştürme işlemidir. Parselasyon işlemleri, plan sınırları içerisinde bulunan ve henüz düzenlenmemiş arazilerin şekillendirmesini sağlar.

Ölçüm-Aplikasyon

Parsel Ölçümlerinden,şantiye ölçümlerine kadar her türlü ölçüm hizmeti verilmektedir.Taşınmazın tescilli haritasındaki parsel köşe koordinatlarının zemin üzerinde yerinin belirtilmesi işlemidir.

Akyurt Kurum Görüşü

Parseller üzerine yapılacak herhangi bir yapının veya gerçekleştirilecek olan imar planından önce kurum ve kuruluşlardan,o bölgeyle ilgili herhangi bir çalışmalarının olup olmadığına dair alınan görüşlerdir.

Akyurt Özel Mevzi İmar Planı

Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

Akyurt İfraz

İfraz tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.

Akyurt Cins Değişikliği

Cins değişikliği, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme denir.

Akyurt Hazine Tescili

Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği gibi, tapuya tescil edilmemiş araziler, dağlar, tepeler, kayalar, göller, nehirler, dereler de hazinenin mülkiyetinde sayılır. Tescilli olanlara hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler denir. Tescilsiz araziler ölçüm ve sınırlandırılması yapılarak, ilgili kurumlardan olumlu görüşlerin bildirilmesi sonrasında kadastro müdürlüğünce teknik kontrolleri yapılarak tapu kütüğüne tescil edilir, hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı mümkündür.

Akyurt Yola Terk

Yola terk; taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir şekilde taşınmazının bir kısmını ya da tamamını kamu yararına terk etmesi durumudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir