Keçiören Mimarlık Firması

Keçiören Mimarlık Firması Kapsamında Keçiörende hizmet eden firmalar arasında size en doğru danışmanlığı biz sunuyoruz.

MİMARİ PROJE

Mimari uygulama projesi  genel  olarak  1 / 50  ölçeğinde,    bazı   özel   durumlarda  1 /  100  ölçeğinde ( Aşağıda belirtilen tüm bilgileri kapsayacak şekilde.) ve yapı üretimi aşamasında  gerekli  olan bütün bilgi ve  ölçüleri tam kapsayacak biçimde, İmar kanunu ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak çizilir.

Vaziyet Planında:

* Kuzeyin belirtilmesi.

* Arsa mahallinin belirtilmesi.

* Kadastro ve İmar ada ve parsel numaralarının yazılması.

* Yol durumunun,  binaya giriş ve çıkışların,  bahçe duvarlarının, arsa dahilindeki kaldırımlar, otopark ve tüm sabit elemanların gösterilmesi.

* Civarlarla bağlantıların ebatlandırılması.

* Arsa köşelerinin ve meyli değişme noktalarının, setlerin ve binanın araziye oturduğu köşelerin, varsa yol, trotuar  ve röperlerin kodlarının yazılması.

* Blokların isimlendirilmesi.

* Bina ve binaların arazi ile beraber, en – boy  kesitlerinin  kodlu  olarak çizilmesi ve vaziyet planında kesit yerlerinin işlenmesi.

* Bina ve binaların arazi ile beraber,  ebatlarının verilmesi, komşu mesafelerinin gösterilmesi.

* Bağımsız bölüm listesinin  çizilmesi.

* TAKS – KAKS , otopark, sığınak, toplam inşaat alanı vs. detaylı şekilde işlenmesi.

 

Kat planlarında :

* Bütün kat planları ile benzer kat planlarından birinin çizilmesi, tekrar eden katlar için açıklama yazılması.

* Muhtelif giriş ve çıkışların işaretlenmesi ve kodlandırılması.

* En ve boy kesit yerlerinin gösterilmesi.

* Taşıyıcı sistemin, yatay ve düşey akslarının ölçüleriyle birlikte gösterilmesi.

* Taşıyıcı sistemin, statik projeye uygun olarak ölçekli çizilmesi.

* Tüm iç mekanlarda, en az bir en, bir boy ölçü çizgisi verilmesi.

* Dış ölçü çizgisinde,  tam /  aks / dolu – boş  / blok ölçülerinin eksiksiz verilmesi.

* Sabit röpere göre, her kat planının kodlandırılması.

* Merdiven sahanlıklarının kodlandırılması, merdiven çıkış yönünün gösterilmesi, merdiven konstrüksiyonunun  (  Basamak adedi  X Basamak yüksekliği X Basamak genişliği ) şeklinde yazılması, küpeştenin çizilmesi.

* Tüm iç mekanların isimlendirilmesi, alanlarının ve malzemelerinin yazılması.

* Tüm kapı ve pencerelerin 1 /  50 teknikte çizilip ölçümlendirilmesi.

* Tüm ıslak hacimlerde  tefrişlerin  gösterilmesi ve tesisat projeleri ile uygunluğu kontrol edilmesi.( eviye, lavoba, klozet, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, küvet vs.) ( Aslı )

* Tüm kat planlarında bacaların işlenmesi.

* Varsa dilatasyon yerlerinin  gösterilmesi. Bağımsız bölüm numaralarının  işlenmesi.

 

Çatı planında :

* Meyiller,  su toplama yerleri, dereler, tesisat ve asansör kulelerinin   tam ölçümlendirilmiş olarak çizilmesi, ölçü ve kotlarının yazılması.

* Çatı taşıyıcı sisteminin gösterilmesi.

 

Kesitlerde :

Binanın en ve boy yönünde olmak üzere iki adet düşey kesit çizilmelidir. Bu kesitlerden en az birinin kat arası düşey sirkülasyon  elemanlarından geçmesi, bina genişliğince veya derinliğince ve bütün bina yüksekliğince çizilmesi. (  bodrum, temel,   çekme kat, çatı katı dahil )

* Taşıyıcı sistemin, statik projeye uygun olarak çizilmesi

* Binanın arsaya oturduğu noktalarda kotların verilmesi.

* Arazide belli edilmiş röpere göre kaba inşaatın döşeme üstü ve düşük döşeme kodlarının verilmesi.

* Sabit röpere göre görünüşe akseden  pencere üstü, parapet, balkon korkulukları,  merdiven sahanlıkları, saçak, çatı mahyası vs. Kodlarının yeterli derecede gösterilmesi.

* Kat yükseklikleri ,  kapı yüksekliklerinin  ölçülen dirilmesi.

* Pencere yükseklikleri ile pencerenin  döşeme ve tavandan mesafelerinin ölçülendir ilmesi.

* Kapı ve pencerelerin 1 / 50 teknikte çizilmesi. ( sabit kasa, açılan kanat, açılış yönü vs.)

* Kesitin geçtiği mahallerin isimleri ve katının adı yazılması.

* Toprak ve dış temaslı yerlerde ısı yalıtım malzemeleri ve ebatlarının verilmesi. Bu malzeme ve ebatların  tesisat projesine uyumlu olması.

* Çatılarda taşıyıcı elemanların çizilmesi, çatı eğiminin  verilmesi, bacaların gösterilmesi.

* Kesite ve görünüşe giren tüm sabit elemanların  çizilmesi.

* Varsa tesisat boşluk kanallarının çizilmesi.

* Yatay yağmur olukları ve görünüşe giren yağmur borularının gösterilmesi.

* Dilatasyon yerlerinin detayına uygun şekilde çizilmesi.

 

Görünüşlerde :

Ayrık nizamda binanın dört görünüşü, bitişik nizamda serbest kalan tüm görünüşler çizilecek. Görünüşte tüm hareketlerin  aksettirilmesi ve değişik malzemelerin farklı çizim tekniği ile ifade edilecek şekilde çizilmesi.

* Binanın zeminle irtibatını gösteren kodların belirtilmesi ( pencere üstü, parapet,  balkon korkulukları, saçak,  çatı mahyası,  baca, vs.) ve bu kotların  plan / kesit / görünüş  değerlerinin birbiri ile irtibatlı olması.

* Tabii zemin ve tesviye edilmiş zemin kotlarının verilmesi ve her iki zeminin tüm görünüşlerde ifade farklılıklarıyla çizilmesi.

* Zemin altında kalan kat döşemelerinin ve farklılaşmaların çizim tekniklerine göre gösterilmesi ve kotlandırılması.

* Pencere, kapı, sabit kasa  ve açılan kanatların doğramalarının plan ve kesitlere uygun olarak çizilmesi,  açılan yönlerin belirtilmesi.

* Tüm görünüş elemanlarının çizilmesi. ( korkuluk,  yağmur oluğu,  yağmur düşey boruları, baca vs. )

* Dilatasyon yerlerinin belirtilmesi.

* Bağımsız bölüm numaralarının işlenmesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir