Fotogrametri Firması

Gelişen teknoloji ile hızlı bir şekilde yol alan harita sektöründe artık halihazır haritalar Model uçaklarla fotogrametrik yöntemlerle yapılıyor. Fotogrametrik yöntemlerle yapılıyor ancak fotogrametrik yöntemlerle yapılan haritalarda yönetmelik konusunda sıkıntılar uzman personelimiz tarafından çözülmektedir.

Firmamızca kullanılan model uçak sayesinde istenilen bölgelerde hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktayız.
Bizden fiyat almadan asla karar vermeyin.
Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini
de gösteren haritalardır.
Klasik fotogrametrik harita yapım süreci kısaca şöyle özetlenebilir;
1) Arazi Çalışmaları
– Kontrol noktaları tesisi.
– Hava İşaretleri.
– Açı, kenar, yükseklik ölçmeleri.
2)Fotoğraf Çekimi
3) Fotogrametrik Çalışmalar
4)Çizim ve Bütünleme
Fotogrametri hakkında ufak bir bilgi verelim
Yersel Fotogrametri: Yer üzerinde çekilmiş fotoğraflarla çalışan fotogrametri.
Hava Fotogrametrisi: Uçaktaki, yada genel olarak bir hava aracında bulunan bir kamera ile çekilmiş fotoğraflarla çalışan fotogrametri.
Yakın Resim Fotogrametrisi: Nesne-kamera uzaklığı en çok 300m olan bir fotogrametri uygulamasıdır.
Fotograf Yorumlama: Fotoğrafik dokuyu inceleyerek nesne ve yakın çevresi hakkında bilgi üreten, arazinin yapısını ve yüzey özelliklerini inceleyen fotogrametri kolu.
Metrik Fotogrametri: Fotoğraflardan konum, yükseklik, uzaklık, alan ve hacim gibi metrik bilgilerin alınmasını, ya da doğrudan doğruya harita çizimini amaçlayan fotogrametri.
Topoğrafik Fotogrametri: Topoğrafik harita üretimi ile ilgili haritacılık fotogrametrisi.
Topoğrafik Olmayan Fotogrametri: Topoğrafik harita yapımı, topoğrafik ölçmeler dışında, başka bir deyişle haritacılık dışında kalan fotogrametri.
Kadastro Fotogrametrisi: Kadastro haritalarının yapımında kullanılan fotogrametri.
Jeodezik Fotogrametri: Jeodezik nokta üretiminde kullanılan fotogrametri.
Mühendislik Fotogrametrisi: Mühendislik projelerinin hazırlanmasında vb. çalışmalarda kullanılan fotogrametri.
Mimarlık Fotogrametrisi: Özellikle tarihsel yapıların belgelenmesinde kullanılan fotogrametri.
Analog Fotogrametri: Değerlendirmelerin, özellikle harita çizimlerinin analog aletlerde yapıldığı fotogrametri.
Analitik Fotogrametri: Çözümlerin matematiksel yöntemlerle yapıldığı, bilgisayar destekli fotogrametri uygulaması.
Sayısal(Digital) Fotogrametri: Sayısal(Digital) fotoğraflarla çalışan fotogrametri.
Tek Resim Fotogrametrisi: Tek tek fotoğrafları kullanarak metrik bilgiler üretmeyi amaçlayan, fotoplan, fotomozaik üreten fotogrametri.
Çift Resim Fotogrametrisi: Ortak alanları olan fotoğraf çiftleri üzerinde ölçüler yaparak bilgi üretmeyi amaçlayan fotogrametri. Stereoskopik(3 boyutlu) görüşte söz konusu olduğundan buna stereofotogrametri de denir.
Ortofotografi: Çizgi harita ile aynı geometrik doğruluğa sahip haritalarının üretimi ile ilgilenen fotogrametri.
şeklinde fotogrametri sınıflandırılabilir.
Tekharita Mimarlık Mühendislik ve Planlama Harita Firması olarak birçok alanda hizmet etmekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir