Kadastro Nedir

Kadastro, taşınmazların ve taşınmazlar üzerindeki hakların niteliklerini, niceliklerini belirlemekle yükümlü kamu kurumlarını, bu kurumların görevlerini, bu görevlerin yapılmasında uygulanan yönetim, hukuk, jeodezi ve ölçme yöntemlerini (yersel, fotogrametrik ve uydu teknolojileri) inceleyen bilgi dalıdır. Kadastro bilgisi, kapsamı gereği, birçok kamu göreviyle yakından ilişkilidir, onlarla karşılıklı etkileşim içindedir.

Kadastro bilgisini yakından ilgilediren kamu görevleri arasında, özellikle, kent planlaması, genel olarak büyük ölçekli temel haritaların (halihazır harita) yapımı, imar planı uygulaması, toprak reformu, arazi toplulaştırması, iskan işleri, orman kadastrosu, mera kadastrosu, afet kadastrosu, teknik altyapı kadastrosu, mühendislik projelerinin (yol,su,elektrik,baraj vb.) yapımı ve uygulaması sayılabilir.

Kadastro üç ana başlık altında özetlenirse, taşınmazların hukuksal, ekonomik ve geometrikdurumlarını belirleyen bir tekniktir.

  • Taşınmazların hukuksal durumu, malikin ve diğer hak sahiplerinin belirlenmesi, sınırlardaki anlaşmazlıkların giderilmesi vb. konuları,
  • Taşınmazların ekonomik durumu, cinsinin, değerinin, verim durumunun, diğer kullanım özelliklerinin tanımlanmasını,
  • Taşınmazların teknik durumu, yeryüzündeki konumunun, geometrik biçiminin, taşınmazın mülkiyet, verim ve değer sınırlarının, yüzölçümünün vb. niteliklerinin ve niceliklerinin tanımlanmasını

içerir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir