Fotogrametrik Harita Üretiminde İşlem Adımları

Çalışma Alanına Ait Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi: Fotogrametrik yöntemlerle haritası yapılacak bölgenin sınırları belirlenerek arazi yapısı Google Earth yazılımı ile 3 boyutlu olarak incelenir ve arazi yapısına göre nasıl bir uçuş planı yapılacağı hakkında kararlar verilir.

Uçuş Planının Yapılması: Arazinin yapısı belirlendikten sonra en kalliteli sonucu elde etmek için arazi yapısına uygun bir uçuş planı yapılması gerekir. Uçağın kalkacağı ve ineceği yerler, uçağın uçuş yönü, görüntülerin boyuna ve enine bindirme oranları, uçuş yüksekliği gibi unsurlar uçuş planlaması sırasında yapılmaktadır. Bu işlem büroda yapılabileceği gibi arazide de yapılabilmektedir.

Uçuşun Gerçekleştirilmesi: Uçuşu gerçekleştirmek üzere çalışma bölgesine insansız hava aracı ile birlikte bir adet GPS alıcısı ve uçuşun kontrolünü sağlayacak bilgisayarla gidilir. Büroda yapılan planlama doğrultusunda uçuş gerçekleştirilir. Görüntüler alındıktan sonra diğer çalışmaları yapmak üzere tekrar büroya dönülür.

Verilerin Değerlendirilmesi: Toplanan görüntüler büroda “eMotion” yazılımı ile dengelenir ve işlemeye uygun hale getirilir. Bu aşamada toplanan verilerin doğruluğuda kontrol edilebilir. Dengelenmiş görüntüler daha sonra harita çizim yöntemine göre birleştirilerek nokta bulutu, ortofoto, stereo model ve 3 boyutlu görüntü elde edilir.

Fotogrametrik Çizim: Elde edilen veriler doğrultusunda harita çizimine geçilir. Bu aşamada çizim yöntemine göre ortofoto, stereo model ve 3 boyutlu görüntü kullanılabilir. Sonuç olarak vektör veya raster haritalar elde edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.