Ankara Haymana Enerji Nakil Hattı Kamulaştırma Dosyası Hazırlama İşi

Ankara Haymana’da 1 alanda Enerji Nakil Hattının yapımı için acele kamulaştırma kararı alındı.

Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar için

Firmamız tarafında tüm kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır.