Faaliyet Alanlarımız

 • Danışmanlık
 • Mimari Proje(Mimari , Statik , Mekanik , Elektrik )
 • Projelendirme
 • Fotogrametrik Harita Yapımı
 • 3 Boyutlu Ölçüm(Bina ,tarihi eser ölçümleri vs.)
 • Yol Yapım İşi Harita Desteği ve Projelendirme
 • Alt yapı Kanalizasyon Yağmursuyu içme suyu yapım, harita desteği ve projendirme
 • Üst Yapı İşleri Projelendirilmesi
 • Kamulaştırma
 • Halihazır Harita Yapımı
 • İnşaat Yapım İşlerinde Harita Desteği(Kübaj aplikasyon alim vs.)
 • İmar Planlarının Hazırlanması
 • Parselasyon Uygulama
 • Kurumlara Dosya Hazırlama Hizmeti(Bakanlık-Belediye-Tarım-Kadastro vb.)
 • Müşavirlik Hizmetleri
 • Kurumlarda İş Takibi Hizmeti
 • Her Türlü Aplikasyon -Alım -İfraz
 • İmar Uygulamaları Danışmanlık Hizmeti